Mistrz ortograficznej tabliczki mnożenia i dzielenia

27.04.2017r. odbył  się konkurs o tytuł mistrza ortograficznej tabliczki mnożenia i dzielenia organizowany przez panią Ewę Grobelną. Uczniowie klas czwartych  zmagali się z wieloma zadaniami  korelując  język polski z matematyką. W każdej klasie odbyły się eliminacje klasowe, w trakcie których wybierana  została reprezentacja składająca się z dwóch  osób : kl. 4a  Kalina Pawlaczyk, Bartosz Bartczak, kl. 4b Julia Roman, Maja Roman, kl. 4c Marika Maziarz, Małgorzata  Brońska.

 Następnie uczniowie  w grze edukacyjnej pokazywali swoją  wiedzę. Gra zawierała pytania, zagadki i rebusy z zakresu ortografii i gramatyki języka polskiego oraz planszę w postaci tabliczki mnożenia. Pokonywanie kolejnych trudności pozwoliło na stopniowe wykorzystanie podstawowych zasad, rządzących językiem polskim, przy okazji stanowiąc doskonałe ćwiczenie matematyczne. Gra pozwoliła  wykształcić prawidłowe nawyki ortograficzne w zakresie pisowni rz //ż, ch //h, ó //u, utrwaliła  wiedzę gramatyczną, doskonaliła  spostrzegawczość i koncentrację uwagi.

Uczniowie z wielkim przejęciem  przystąpili do pokonywania trudności, rozwiązywali  zagadki, a przede wszystkim zdobywali punkty, które wyłoniły mistrzów.

I tak mistrzem ortograficznej tabliczki mnożenia i dzielenia  klas czwartych został

Bartosz Bartczak.

Wszyscy uczniowie otrzymali oceny bardzo dobrą  z j. polskiego, a mistrz ocenę celującą i nagrodę rzeczową.