Świetlica

 

 Na świetlicę uczęszcza 168 dzieci.  Wychowawcami są : Pani Urszula Giemza oraz Pani Jadwiga Burakiewicz.

Opieką objęte są także dzieci  oczekujące na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne lub dzieci, których rodzice wyrażą  prośbę o opiekę w danym dniu.

Godziny otwarcia świetlicy 5.50 – 16.00

 Zajęcia prowadzone przez nauczycieli to:

zajęcia opiekuńczo – wychowawcze,
plastyczno – techniczne,
umuzykalniające, czytelnicze, ruchowe,
zajęcia według zainteresowań dzieci tj.:
gry stolikowe, quizy, zagadki.

Świetlica szkolna bierze też udział w wielu konkursach plastycznych. Współpracujemy z SOK BP w Jaworzynie Śląskiej. Wspólnie dbamy estetykę świetlicy ozdabiając ją naszymi pracami.

U nas panuje zawsze miła i serdeczna atmosfera.

    Z A P R A S Z A M Y ! 

 Godziny odjazdu autobusu szkolnego: 

Kurs

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

1

12.45 12.45 12.45 12.45 12.45

2

13.40 13.40 13.40 13.40 13.40

3

14.30 15.10 15.10 15.10 14.30