Ped/psych

Pedagog szkolny

Mgr Kamila Karczmarz

Poniedziałek 10.00 – 14.30

Wtorek 10.00 – 14.00

Środa 9.00 – 14.30

Czwartek 8.30 – 13.30

Piątek 10.00 – 13.00

Psycholog szkolny

Mgr Agnieszka Ulfik

  GODZINY PRACY

Wtorek 11.30 – 15.00

Środa 8.00 – 12.00

Czwartek 8.30 – 12.00

 Pedagog oraz psycholog  szkolny obejmują opieką psychologiczno – pedagogiczną oraz zapewniają wsparcie i pomoc uczniom naszej szkoły, a w szczególności:
  • mającym problemy w nauce i w zachowaniu
  • uczniom z decyfitami rozwojowymi i opinią  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
  • uczniom z problemami w domu rodzinnym

 Prowadzą zajęcia:

  • dla klas warsztaty i pogadanki
  • dla uczniów terapię zachowań indywidualną i grupową
  • indywidualną i grupową pomoc w nauce
  • dla rodziców pedagogizację i doradztwo wychowawczo –opiekuńcze
  • zajęcia plastyczno- konstrukcyjne dla uczniów oczekujących na obiady.

Koordynują szkolny „Program Profilaktyczny i Przeciwdziałania Agresji i Przemocy” , współpracują z instytucjami społecznymi.