Lekcja mitologii

Klasa 5 a w roli mitologicznych postaci. Przedstawienie klasowe na podstawie scenariusza miniatury teatralnej.