Marzannę żegnamy, bo na wiosnę czekamy…

Palenie marzanny to stary zwyczaj słowiański. Marzanna jako symbol zimy, którą w rytualny sposób palono bądź topiono miała przywołać wiosnę i zapewnić urodzaj. Takie metaforyczne pożegnanie zimy wśród wierszy i piosenek miało miejsce w klasie 5b. Wiosnę przywitano głośnymi okrzykami i hasłami, które dzieci same ułożyły. Kukła pełniąca rolę marzanny wykonana została na godzinie wychowawczej  z dwóch połączonych ze sobą kijów i barwnych materiałów; do jej budowy użyto również słomy. Uczniowie łudzą się, że w ten sposób odstraszą zimę  i nadejdzie upragniona   wiosna.