Radosny Uśmiech

W klasie 1a zakończono program profilaktyczny „Radosny uśmiech”. Uczniowie przez cały miesiąc szorowali zęby i zaznaczali na wcześniej otrzymanych od pani pielęgniarki planach. Pierwszaki wykazały się także wiedzą podczas rozwiązywania zadań testu i wykonały prace plastyczne na temat zdrowego stylu życia. Podczas podsumowania najlepsze plany szczotkowania i prace plastyczne zostały nagrodzone Jednak największą nagrodą będzie biały, lśniący uśmiech na twarzy i zdrowie o które już od najmłodszych lat dzieci uczą się dbać.