Powiatowy Konkurs Matematyczny

2 czerwca 2017 r. w Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Pszennie odbył się IV Powiatowy Konkurs Matematyczny. Był to konkurs skierowany do uczniów klas VI szkół podstawowych miasta Świdnicy i powiatu świdnickiego. W tej edycji wzięło udział 36 uczniów z 12 szkół. Ideą konkursu jest rozwijanie zainteresowań matematycznych, a także stworzenie uzdolnionym matematycznie uczniom możliwości spotkania i wykazania się wiedzą oraz umiejętnościami w atmosferze zdrowej rywalizacji. Konkurs przebiegał dwuetapowo. I etap (indywidualny) miał formę testu. II etap ( zespołowy) polegał na rozwiązywaniu zadań otwartych o charakterze problemowym, w określonym czasie, które były na bieżąco oceniane. Punkty uzyskane przez jednego ucznia i 25% sumy końcowej punktów uzyskanych przez grupę decydowały o klasyfikacji indywidualnej ucznia, natomiast punkty uzyskane przez każdego uczestnika w pierwszym etapie konkursu były sumowane i 50% sumy punktów wszystkich członków zespołu plus punkty uzyskane przez grupę decydowały o klasyfikacji drużyny.  Naszą szkołę reprezentowała drużyna, która w klasyfikacji zespołowej wywalczyła III miejsce, w składzie:  Przemysław Drąg kl. 6a, Kinga Mentel kl. 6a,  Bartosz Bielawski kl. 6a. GRATULUJEMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM.