Akcja SKB „Pieszy kontra pojazd”

Kolejna akcja Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa pod hasłem „Pieszy kontra pojazd”  informowała użytkowników dróg o  nieuwadze w czasie jazdy, nieostrożnym  przechodzeniu przez pasy. Członkowie SKB przygotowali plakaty, ulotki, które przekazywały wiadomości na temat uzależnień i ich skutkach na drogach. Ważne, abyśmy pamiętali, że przechodząc przez pasy nie słuchamy muzyki przez słuchawki, nie korzystamy z tabletów, nie wpatrujemy się w komórki. Powinniśmy być czujni i rozważni. Celem naszych  działań było wpojenie pieszym oraz kierującym obowiązku stosowania się do przepisów z zakresu ruchu drogowego, które niejednokrotnie lekceważą i lekkomyślnie narażają swoje zdrowie i życie.