Ogłoszenie

DYREKTOR  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ IM.KONOPNICKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ

O  G  Ł  A  S  Z  A   

ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2017/2018 DO KLASY PIERWSZEJ 

dzieci urodzone w 2010r.

Zapisy odbędą się w okresie od 27.02.2017 do 15.03.2017 r.

Karty zgłoszenia dziecka dostępne na stronie internetowej

www.sp.jaworzyna.net w zakładce dokumenty szkolne lub w  sekretariacie szkoły  

przy ulicy Mickiewicza 9    w godz.   800 – 1530