Uczymy się ratować innych

Na spotkaniach SKB ćwiczymy wiele umiejętności. Zakładamy ,ze członkowie SKB będą umieli zachować się w sytuacji zagrożenia, a także będą wiedzieli, gdzie otrzymać pomoc i jak o nią poprosić. Przyjmujemy również, że dzieci będą w stanie, na miarę swoich możliwości, przewidzieć konsekwencje własnych zachowań. Sytuacje, w których uczniowie dzięki znajomości numerów ratunkowych oraz zasad zachowania się w krytycznych sytuacjach uratowali swoich najbliższych, pokazują, jak cenna jest szersza edukacja najmłodszych w tym zakresie.

Działania prewencyjne (niebezpieczeństwo na drodze, gaśnice, oznakowanie znakami bezpieczeństwa, drogi pożarowe) oraz działania, które należy podjąć w razie zagrożenia (ewakuacja, numery alarmowe)są realizowane na naszych zajęciach.  Zorganizowane warsztaty udzielania pierwszej pomocy dla czwartoklasistów , w ramach programu „Rowerem przez życie”, także poszerzały umiejętności dzieci w tym zakresie. Pani pielęgniarka wprowadziła uczniów w tajniki ratowania poszkodowanych. Następnie podopieczni próbowali wykorzystać zdobyta wiedzę w praktyce: bandażowali kończyny, próbowali przeprowadzić resuscytację .Zajęcia bardzo podobały się uczniom ,mimo ,że omawiane były sprawy trudne ale jakże ważne w codziennym życiu. Oczywiście członkowie SKB postanowili ,ze warsztaty takie będą odbywały się cyklicznie w naszej szkole.