Rozpoczęcie roku szkolnego

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 ODBĘDZIE SIĘ

dnia 01 września 2016 r.

o godz. 8 00 w wyznaczonych gabinetach:

 

Oddział „0” – gabinet nr   26    – I piętro   –     Mały Budynek

Klasa  I a     – gabinet nr   20     – parter  –        Mały  Budynek

Klasa  I b     – gabinet nr   23     – I piętro   –    Mały Budynek

Klasa  II a   –  gabinet nr  24    – I piętro   –     Mały Budynek

Klasa  II b    –  gabinet nr   12     -II piętro   –  Duży Budynek

Klasa  II c    –  gabinet nr   22     – parter   –   Mały Budynek

Klasa  II d    –  gabinet nr   21    –  parter    –   Mały Budynek

Klasa  III a   –  gabinet nr   11     – II piętro   –   Duży Budynek

Klasa  III b –  gabinet nr     8     – I piętro          Duży Budynek

Klasa  III c   –  gabinet nr     7    –   I piętro     Duży Budynek

Klasa  IV a –  gabinet nr     9     – I piętro    –     Duży Budynek

Klasa IV b   –  gabinet nr   14     – II piętro    –  Duży Budynek

Klasa IV c   –  gabinet nr   10     – II piętro      –  Duży Budynek

Klasa V a     –  gabinet nr   13     – II piętro   –   Duży Budynek

Klasa V b    –  gabinet nr     5     – I piętro       –  Duży Budynek

Klasa VI a  –  gabinet nr     2    –   parter         –   Duży Budynek

Klasa VI b    –  gabinet  nr    1     –  parter    –     Duży Budynek

Zapisy uczniów do świetlicy – II piętro – Mały Budynek  od godz.800– 1000 

ODJAZD AUTOBUSÓW         

  930– kl. 0 – III

1030 – kl. IV – VI