Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dni 30.04, 2.05, oraz 4.05.2012 r. to dni wolne od zajęć dydaktycznych, uczniowie, którzy nie mają zapewnionej opieki, będą mieć opiekę w szkole.