Konkurs Zuch z języka angielskiego

We wtorek, 20 marca, odbył się konkurs Zuch z języka angielskiego dla uczniów z klas I-III szkoły podstawowej. Konkurs Zuch polegał na samodzielnym rozwiązaniu przez uczniów testu zróżnicowanego w zależności od klasy. Konkurs z języka angielskiego sprawdzał znajomość słownictwa oraz podstawowych zwrotów. Z naszej szkoły w konkursie wzięło udział 19 uczniów.

 Każdy uczestnik konkursu Zuch otrzyma dyplom, a laureaci oczywiście otrzymają nagrody. Wyniki konkursu zostaną wysłane do szkoły do 07.05.2012 roku.

                                                                                                Życzymy sukcesu!