SKB – 3 miejsce w Polsce!!!

W Szkole Podstawowej w Jaworzynie SL. działa już od roku Szkolny Klub Bezpieczeństwa ,którego opiekunka jest pani Ewa Grobelna. Klub powstał jako jeden z  czterech elementów międzynarodowego programu edukacyjnego „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich” Renault. Celem  klubu  jest aktywne działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród lokalnej społeczności – w szkole, jak i poza nią.

SKB to możliwość wykorzystania teoretycznej wiedzy z zakresu wychowania komunikacyjnego w praktycznym działaniu. „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich” Renault to największy tego rodzaju program na świecie. Swoim zasięgiem obejmuje już 35  krajów na świecie, udział w nim wzięło do tej pory ponad 12 milionów dzieci, z czego prawie 710 000 z Polski. I właśnie my uczniowie jaworzyńskiej podstawówki  także tworzymy tę  liczbę-  z czego jesteśmy bardzo dumni. Organizujemy wiele akcji edukacyjnych jak np. akcja ulotkowa dla pieszych , happeningi uliczne , zakładki odblaskowe , odblaski dla pieszych, akcja ICE  , bezpieczna barierka itp. Zależy nam bardzo na bezpieczeństwie najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Jesteśmy bardzo zadowoleni ,że nasze starania  zostały zauważone i ….zajęliśmy 3 miejsce w Polsce  w konkursie na  najaktywniejszy   Szkolny Klub Bezpieczeństwa. Otrzymaliśmy upominki od koncernu Renault a przede wszystkim  zostaliśmy wciągnięci do rzeczy klubowiczów ,którym bezpieczeństwo „leży na sercu” –czego dowodem są oryginalne legitymacje ,które zostały nam przekazane przez oddział centralny z Warszawy. Taki sukces oczywiście nie zwalnia nas z pracy tylko bardziej mobilizuje. Już na najbliższe  miesiące nasza koordynatorka zaplanowała  autorski  projekt „Rowerem przez życie”. To  obszerne i bardzo pracowite przedsięwzięcie , w które zaangażują się różne instytucje np. policja, służba zdrowia i liczne stowarzyszenia.