Zerówka wita wiosnę!

Sześciolatki spragnione słońca i  wiosny wykonały wiosenne gałązki.