SKB – PROJEKT ZNAKU DROGOWEGO

SKB –PROJEKT ZNAKU DROGOWEGO, KTÓRY MOŻE WPŁYNAĆ  NA POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA

SKB zaproponował naszym uczniom, abyśmy wzięli udział w ogólnopolskiej rywalizacji. Konkurs polegał na wymyśleniu i zaprojektowaniu  nowego znaku drogowego, który nie istnieje jeszcze na polskich drogach, a wpłynąłby na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego lub/i promocję ekologicznego przemieszczania w okolicach szkół podstawowych w Polsce. Należało także  dołączyć krótkie, pisemne uzasadnienie dlaczego właśnie taki znak jest niezbędny. Uczniowie chętnie projektowali znaki. Wpłynęło wiele prac. Szkolna komisja konkursowa wybrała znak Mateusza Drąga NAKAZ JAZDY POJAZDAMI EKOLOGICZNYMI, który będzie reprezentował nasza placówkę. Czekamy z niecierpliwością na wyniki konkursu.