Podsumowanie programu „Rowerem przez życie”

Przez dwa miesiące realizowany był w naszej szkole program edukacyjny „Rowerem przez  życie”. Pomysłodawcą i koordynatorem projektu była Ewa Grobelna. W ramach tego przedsięwzięcia  realizowaliśmy wiele zadań związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego ze szczególnym zwróceniem uwagi na rower.  Program skierowany był do uczniów   klas I-VI SP w Jaworzynie Śl., podopiecznych Samorządowego Przedszkola ,mieszkańców miasta Jaworzyna Śl. i mieszkańców gminy Jaworzyna Śl. Patronatem program objął Burmistrz Jaworzyny Śl. Grzegorz Grzegorzewicz, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Wałbrzychu ,Posterunek  Policji w Jaworzynie SL.; patronat medialny przejęły „Rozmaitości jaworzyńskie”.

 Przyjęte cele i treści kształcenia pozwoliły  dzieciom przyswoić wiedzę o zasadach ruchu drogowego, wyposażyły  je w umiejętności i nawyki bezpiecznego zachowania, rozwinęły w nich wyobraźnię, myślenie praktyczno – skutkowe, uwagę, orientację przestrzenną i czasową, spostrzegawczość wzrokową i słuchową.

W ramach tego przedsięwzięcia przygotowaliśmy:

*Wystawę kasków ochronnych dla rowerzystów. 

*Zaproponowaliśmy  -konkurs „Projektujemy kaski ochronne była to praca przestrzenna. -konkurs literacki ‘Moda na rowery ”opowiadanie prozdrowotne  ,rymowanka  – konkurs plastyczny : „Plakat reklamujący wycieczki rowerowe” ,odznaka rowerzysty

*Wraz z  policjantami z naszego posterunku z Panem Zwardoniem i panem Skawińskim przeprowadziliśmy znakowanie rowerów .

* Zorganizowaliśmy warsztaty z pielęgniarka szkolną Panią Kaniewską „Uczymy się ratować innych”

* Detektywi bezpieczeństwa zaopatrzeni w aparaty fotograficzne ruszyli  w teren w poszukiwaniu  parkingów rowerowych , następnie sporządzili mapę.

* Zorganizowaliśmy happening uliczny „Bezpieczna droga dla wszystkich”. Odwiedziliśmy w trakcie marszu bezpieczeństwa pracowników urzędu. Przeprowadziliśmy akcję ulotkową dla kierowców „Chcę być bezpieczny” i dla rodziców „Twoje dziecko stanie się użytkownikiem dróg”

*Oznaczaliśmy  ciągi  komunikacyjne w budynku szkolnym (schody i korytarze ) w celu wykształcenia nawyku poruszania się prawą stroną po schodach i korytarzach zgodnie z obowiązującym w Polsce ruchem prawostronnym oraz bezpiecznego poruszania się między piętrami.

*Urządziliśmy  w bibliotece wystawę  książek , płyt , gier poruszających tematykę bezpieczeństwa w ruchu drogowym pt. ”Żyj bezpiecznie.”

*Rozpowszechnialiśmy modę na odblaskowe sznurówki.

*Przeprowadziliśmy: konkurs spostrzegawczości „Mam sokoli wzrok ”z wykorzystaniem tuby edukacyjnej ,bezpieczną rebusomanię.

*Wykonaliśmy zadania w ramach  ogólnopolskiego  konkursu  „Karta rowerowa moje pierwsze prawo jazdy”. Zorganizowaliśmy  treningi rowerowe  z wykorzystanie miasteczka ruchu drogowego, które mieliśmy udostępnione dzięki uprzejmości Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Wałbrzychu. Uczniowie klas czwartych przy pomocy Pani Miszkuro-Kulaszewskiej przystąpili i niektórzy pomyślnie zdali egzamin teoretyczny i praktyczny na kartę rowerową.

*Zaproponowaliśmy uczniom  projekcję filmów edukacyjnych „Rower”, Mądrej głowie dość po…kasku”, „Pierwsza pomoc”.

*Byliśmy z wizyta w Przedszkolu Samorządowym i przeprowadziliśmy wśród przedszkolaków mini turniej wiedzy BRD . Włączyliśmy  dzieci do Klubu Bezpiecznego Puchatka –otrzymały od nas książeczki edukacyjne klubu i odblaski.

*Włączyliśmy  się w ogólnopolską akcje „Tiry na tory”.

*Zorganizowaliśmy kampania środowiskowa „ICE” .Akcją objęliśmy uczniów SP, mieszkańców gminy.

*Wzięliśmy udział w ogólnopolskiej kampanii Odpowiedzialny Kierowca , której patronuje Fundacja Trzeźwy Umysł. 

*Wydaliśmy  numeru okolicznościowy gazetki szkolnej „Przerwa szkolna”-  analizujący projekt ‘Rowerem przez życie”

*Nawiązaliśmy współpracę z fundacjami ,organizacjami propagującymi bezpieczną jazdę.

25.04.2012 na uroczystym apelu nastąpiło podsumowanie programu „Rowerem przez życie”. Swoją obecnością uświetnili spotkanie Zastępca Burmistrza Marek Zawisza, Dyrektor WORD Leszek Tkaczyk, Dyrektor SOKzBP Sylwester Bartczak , st. asp. Robert Zwardoń asp. Grzegorz Sowiński, pielęgniarka Halina Kaniewska, młodszy referent ds. promocji, kultury i współpracy z organizacjami pozarządowymi Agnieszka Ziobro. Pani Dyrektor Teresa Gawron zapoznała wszystkich obecnych z istotą programu ,następnie Ewa Grobelna przedstawiła  sprawozdanie z  akcji i przeanalizowała przeprowadzone  konkursy. Z kolei nastąpiło wręczenie licznych nagród .Uczniowie mogli wybierać upominki , ponieważ program otrzymał wsparcie finansowe od Burmistrza Grzegorza Grzegorzewicza i Dyrektora  WORD w Wałbrzychu Leszka Tkaczyka, za co  Dyrektor SP w Jaworzynie Śl. Teresa Gawron złożyła podziękowania w formie dyplomów i upominków zrobionych przez dzieci. Na zakończenie SKB wraz z kołem teatralnym zaproponowali  gościom i uczniom kabaret –familiadę o bezpieczeństwie.